по залез

Меню:

BG  |  EN

Моят Учител

Гурудев

Името на милостивия светец, който донесе светлината на божественото докосване в живота ми е Бхакти Камала Тиртха Махарадж, унгарец, хиндуистки монах от Гаудиа Матх, вайшнавската линия на Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур - велик индийски духовен водач от 19 век. Аз го наричам "моят Гурудев" - моят Божествен Учител.

Защо ни е нужен духовен учител? Защо ни е посредник между нас и Бога? Нима Бог не е по-близо до нас от кръвта във вените ни? 

Бог е близо до нас, но ние сме далече от Него. И ако гуру стои между нас и Бога, то не е за да ни раздели, а за да ни свърже. Гуру е протегната приятелска ръка, мост над бездна. Гуру е светлина в тъмнината, гуру е лодкарят, който може да преведе крехката лодка над разпенените води. 

Нямаме ли нужда от такъв нежен приятел? Нямаме ли нужда от светилник, когато пътят е тъмен? Не търсим ли брод над бурните води? Не викаме ли, когато се давим в отчаяние: "За Бога, къде си, Лодкарю!?"

Гуру не е някой, който ни казва как да живеем живота си, който мисли и чувства вместо нас. Той не желае да ни владее, а иска да ни покаже крилете ни. Ако следваме съвета му, чудеса могат да се случат. 

Всеки човек, ако не винаги, то в критични ситуации може ясно да чуе вътрешния си глас. Едни го наричат "съвест", други "вътрешен водач". Индийците го наричат "четйа гуру" - учителят в сърцето. А е такава благословия да можеш да чуеш този вътрешен глас да ти говори отвън и в светлината на усмихнатите му очи съвестта ти да шепне единствено: "Да! Да! Да!..."

Покланям се в нозете на моя светец!

Позволете да ви предложа една малка част от думите на моя учител, грижливо събирани от учениците му, а също и някои от вдъхновените му песни за Бога.

Песни на Гурудев: